Urmărim construirea unui viitor în care tinerii aleg să protejeze mediul înconjurător; în acest sens, am stabilit drept scop principal al asociației, „managementul și protecția mediului, cercetarea și inovarea, educația, formarea și instruirea în domeniul mediului și al dezvoltării durabile”.

Trăim într-o lume care se dezvoltă cu o viteză uluitoare, în care calitatea mediului înconjurător pierde tot mai mult teren. În acest context supus degradării condițiilor naturale, credem în ingeniozitatea și puterea de adaptare a tinerilor, motivată de nevoia de a deschide noi perspective pentru generațiile care vor urma. Fiind conștienți de necesitatea evoluției societății, sprijinim inițiativele inovatoare și cooperarea în vederea implementării unui management de mediu responsabil.

Mizăm pe colaborarea dintre mediul academic, comunitatea locală și instituțiile publice pentru a concretiza inițiative care pot aduce un aport pozitiv semnificativ mediului înconjurător, dar și societății actuale. Susținem dezvoltarea„prietenoasă” cu mediul prin educație pentru natură, consum responsabil de resurse, protecția biodiversității, a spațiilor verzi și a peisajului, gestiunea corectă a deșeurilor, combaterea poluării și minimizarea impactului antropic asupra componentelor de mediu.

Deși piața organizațiilor non-guvernamentale din România cuprinde un număr de asociații și fundații care vizează problematica mediului, elementul inovator pe care îl aducem ca ONG este faptul că suntem singura asociație dedicată studenților absolvenți în domeniul mediului, oferindu-le oportunitatea de a-și pune în practică ideile inovatoare referitoare la protecția și conservarea mediului înconjurător.

În cadrul Asociației EnviroTeam ne dorim, împreună cu profesorii de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, să punem bazele unui cadru de dezvoltare cât mai eficient și mai plăcut colaborării pentru elaborarea proiectelor propuse.

 

VIZIUNE

 

Asociația EnviroTeam urmărește construirea unui viitor în care tinerii aleg să protejeze mediul înconjurător, dispunând de un bagaj de cunoștințe bogat și o pregătire adecvată.

Vlad Măcicășan, Președinte ERT

 

MISIUNE

 

Misiunea asociației este de a construi un cadru organizatoric transparent și responsabil care să conducă la creșterea angajamentului și a capacității tinerilor de a se implica în soluționarea problemelor de mediu, prin asigurarea mijloacelor necesare participării în procesul de elaborare și implementare a obiectivelor și activităților referitoare la protecția mediului înconjurător.

Liviu Muntean, Vicepreședinte ERT

 

SCOP

 

Managementul și protecția mediului, cercetarea și inovarea, educația, formarea și instruirea în domeniul mediului și dezvoltării durabile.

 

OBIECTIVE

 

 • Managementul mediului în contextul dezvoltării durabile;
 • Protecția și conservarea mediului înconjurător;
 • Protejarea și conservarea biodiversității și geodiversității;
 • Realizarea planurilor de management și a studiilor de fundamentare în vederea declarării sau gestionării ariilor naturale protejate;
 • Realizarea unui management eficient in ariile naturale protejate;
 • Administrarea ariilor naturale protejate și/sau obținerea custodiei unor arii naturale protejate;
 • Analiza, evaluarea și planificarea de mediu în scopul susținerii procesului de luare a deciziei;
 • Activități de cercetare în domeniul științelor naturale și ale mediului;
 • Activități de management durabil a resurselor naturale;
 • Conștientizarea și promovarea rolului formelor de energie regenerabilă în contextul socio-economic actual;
 • Promovarea instrumentelor specifice bioeconomiei și economiei verzi;
 • Dezvoltarea conceptelor SMART (eficiență energetică, mobilitate urbană, eco-eficiență ș.a.);
 • Investigarea hazardelor de mediu în vederea stabilirii măsurilor prioritare de intervenție;
 • Valorificarea potențialului natural și antropic din perspectivă ecoturistică;
 • Armonizarea dezvoltării activităților antropice cu mediul înconjurător;
 • Promovarea măsurilor de exploatare durabilă a resurselor mediului și peisajului;
 • Managementul eficient al deșeurilor;
 • Valorificarea materială și energetică a deșeurilor;
 • Promovarea inițiativelor locale privind transportul durabil;
 • Acțiuni de îmbunătățire a stării sănătății umane în raport cu mediul;
 • Remedierea siturilor contaminate;
 • Promovarea și susținerea protecției mediului în activitățile socio-economice comunitare;
 • Diminuarea dezechilibrelor eco-regionale existente;
 • Fundamentarea cunoștințelor teoretice și practice privind protecția și conservarea mediului înconjurător;
 • Informarea și sensibilizarea populației privind problemele de mediu;
 • Conștientizarea populației privind problemele de mediu;
 • Promovarea unui mod de viață durabil;
 • Asigurarea instruirii ecologice prin activitatea de consultanță și proiecte practice;
 • Stabilirea și dezvoltarea legăturilor cu alte organizații și organisme guvernamentale și nonguvernamentale, naționale și internaționale în virtutea scopului ERT;
 • Colaborarea cu alte organisme, instituții, asociații sau persoane fizice în constituirea și dezvoltarea parteneriatelor pentru elaborarea și implementarea proiectelor comune;
 • Elaborarea de studii de mediu (studii de evaluare a impactului, bilanțuri de mediu, analize de risc, studii de riscuri și hazarde naturale și tehnologice ș.a.);
 • Elaborarea de studii și proiecte de management al deșeurilor;
 • Elaborarea de studii și proiecte de promovare, conservare și protecție a siturilor naturale și cultural-antropice;
 • Participarea la implementarea politicilor de inovare și transfer tehnologic din cadrul obiectivelor de restructurare și retehnologizare ale agenților economici;
 • Desfășurarea de acțiuni și manifestări în scopul dobândirii unor bune practici de mediu;
 • Monitorizarea și elaborarea de rapoarte a fenomenelor eco-sociale regionale;
 • Organizarea și participarea la manifestări științifice interne și internaționale, conferințe și simpozioane, demonstrații tehnologice, workshop-uri, cursuri și seminarii de instruire, tabere tematice de instruire și formare, excursii, întâlniri consultative între experți, mese festive;
 • Elaborarea materialelor informative proprii: buletine informative, broșuri, publicații, materiale publicitare, CD/DVD-uri și altele asemenea;
 • Apariții în mass media;
 • Consultanță și asistență tehnică în domeniile de activitate;
 • Colectarea de date și efectuarea de lucrări de cercetare și expertiză în toate domeniile care au tangență cu protecția mediului;
 • Înființarea bazei de date proprii, integrate în rețelele de baze de date naționale și internaționale (inclusiv GIS);
 • Desfășurarea de activități și servicii de specialitate generatoare de fonduri necesare dezvoltării activității Asociației.
 • Accesarea surselor de finanțare și implementarea propriilor studii și proiecte.