EnviroTeam - Asociația EnviroTeam
+40 740 083 875
as.enviroteam@gmail.com

ENVIROTEAM


Asociația EnviroTeam urmărește construirea unui viitor în care tinerii aleg să protejeze mediul înconjurător

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Protecția mediului
Managementul mediului în contextul dezvoltării durabile și aplicarea bunelor practici pentru protecția naturii.
Cercetare și inovare
Activități de cercetare și inovare în domeniul științelor naturale și ale mediului.
Educație pentru natură
Educația, formarea și instruirea în domeniul mediului și dezvoltării durabile.
Conservarea biodiversității
Elaborarea și implementarea de proiecte pentru conservarea biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.


   

PROIECT POIM


„Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul cu fluturi” – COD SMIS 2014+ 119010

Siturile Natura 2000 sunt arii naturale protejate desemnate la nivelul Uniunii Europene, dispuse sub forma unei rețele (este necesar ca aceste situri să fie conectate între ele pe cât posibil) și au ca scop protejarea habitatelor și speciilor care sunt importante la nivel european și care necesită măsuri de conservare din diferite considerente: sunt amenințate cu dispariția, sunt vulnerabile, sunt rare, sunt endemice (se găsesc doar în anumite areale geografice, restrânse ca suprafață) sau prezintă alte caracteristici naturale remarcabile.

Situl Natura 2000 Coasta Lunii este o arie protejată declarată cu scopul de a proteja unele dintre cele mai reprezentative și bine conservate habitate stepice din Transilvania. Aceste habitate ocupă suprafețe mici și sunt de cele mai multe ori fragmentate, astfel că majoritatea speciilor care se adăpostesc aici necesită o atenție sporită deoarece sunt vulnerabile în fața acțiunilor omului.


EnviroTeam

Implică-te în protejarea naturii!

EnviroTeam - Asociația EnviroTeam