Asociația EnviroTeam deține custodia sitului ROSCI0040 Coasta Lunii, conform Convenției de custodie nr. 45/08.07.2016 încheiată cu Agenția Națională de Protecția Mediului.

Situl de importanță comunitară ROSCI0040 Coasta Lunii a fost instituit prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

Rezervația naturală „Dealul Cu Fluturi” a fost instituită prin Hotărârea de Guvern Nr. 2151 din 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

Galerie Coasta Lunii